Rapportera rovdjursobservationer

on .

Under vinterhalvåret sker inventering av våra stora rovdjur. All information som kommer in under den här tiden är mycket värdefull i den framtida rovdjursförvaltningen. Hjälp till med inventeringsarbetet och rapportera in dina spårobservationer till kretsens rovdjurssamordnare. Det som kartläggs är: lodjur, endast familjegrupper (flera djur tillsammans) järv och varg. Björninventeringar genomförs under barmarksperioden.

Rapportera:

  • Lodjur, endast familjegrupper (flera djur tillsammans).
  • Varg
  • Järv
  • Björn, Björninventeringar genomförs under barmarksperioden

Rapportera direkt till vår rovdjursansvarige: Edon Östlund 070-357 28 42

Björnpasset

on .

Björnpasset

Här kan du hämta ej pdf-fil av Björnpasset som du kan skriva ut.

Dessutom finns det tips inför skjutningen här.

Gör björnpasset till en tradition i jaktlaget!
Inför årets jaktsäsong så rekommenderar vi alla jägare och jaktlag som avser att
jaga björn att skjuta björnpasset. Björnpasset är ett skytteprov som bör avläggas
årligen. Provet omfattar tre olika skjutmoment mot stillastående björnfigurer.

Sidofigur 80 meter
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sidofigur 40 meter
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Frontfigur 20 meter
Inget träffkrav för godkännande. 2 skott, andra skottet skall avlossas inom 4 sekunder från första skottet. Fristående skytte, skjutkäpp får användas.

Med detta skytte vill vi tydliggöra behovet av rena sidoträffar vid första skottet och att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av skjutstöd. Att varje enskild björnjägare avlägger detta skytteprov är också ett kvitto på att vi är väl förberedda inför björnjakten.

Befogenhet att godkänna/attestera Björnpasset har skjutledare på skjutbana samt jaktledare.

Jaktskyttebanor

on .

Vi har två jaktskyttebanor i vår krets:

Gissjö jaktskyttebana

Kontakt: Kramfors jaktskyttebana

Bollsta jaktskyttebana

Kontakt: 

För mer information kontakta vår jaktskytteansvarige Edon Östlund 070-673 61 91

Jägarskolan 2017-01-15 och 01-16

on .

Är du sugen att ta jägarexamen. Två kurser är på gång direkt efter nyår, en i Ullånger 16/1 och en i Kramfors 17/1.

Ta kontakt med Studiefrämjandet 070-3279553 eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

jagarskolan2017.01-16