Rapportera rovdjursobservationer

on .

Under vinterhalvåret sker inventering av våra stora rovdjur. All information som kommer in under den här tiden är mycket värdefull i den framtida rovdjursförvaltningen. Hjälp till med inventeringsarbetet och rapportera in dina spårobservationer till kretsens rovdjurssamordnare. Det som kartläggs är: lodjur, endast familjegrupper (flera djur tillsammans) järv och varg. Björninventeringar genomförs under barmarksperioden.

Rapportera:

  • Lodjur, endast familjegrupper (flera djur tillsammans).
  • Varg
  • Järv
  • Björn, Björninventeringar genomförs under barmarksperioden

Rapportera direkt till vår rovdjursansvarige: Edon Östlund 070-357 28 42