Informationsmöte om älgförvaltningen i Västernorrland 2019-08-01

on .

Vill du veta mer om älgförvaltningen i Västernorrland och om hur du som markägare eller jägare kan vara med och påverka arbetet? Älvarnas älgförvaltningsområde bjuder in till informationsmöten för alla intresserade.
1 augusti kl 18.00 i Bollsta Folkets hus
8 augusti kl 18.00 i biblioteket i Härnösand
Vi vänder oss särskilt till dig som arrenderar ut mark för jakt eller är aktiv i ett jaktlag, men alla är välkomna!
Sprid detta i era jaktlag till så många som möjligt så vi får en bred förankring för hur älgförvaltningen ser ut just nu.
Några ämnen som kommer att diskuteras:
* Hur ser älgstammen ut inom Älvarnas älgförvaltningsområde? Antal, kvalitet, utveckling osv.
* Hur sköts älgförvaltningen? Organisation, hantering av älgskötselområden och licenser, krav från länsstyrelsen osv.
* Hur kan jag som enskild markägare eller jägare påverka älgförvaltningen?

 

Välkommen önskar
Älgförvaltningsgruppen för Älvarnas älgförvaltningsområde