Ingen licensjakt på lodjur 2021

on .

Lodjursjakt 2021 i Västernorrland

15390162 lynx in the snow background while looking at you
Fotograf: Mostphotos

Den 18 februari meddelade länsstyrelsen att det inte kommer beslutas om någon lodjursjakt i Västernorrlands län under 2021. Anledningen meddelas vara att antalet föryngringar endast uppkommer till 15st vid årets inventering. Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om ett förvaltningsmål på 16st och därför kan man alltså inte besluta om jakt.

I Kramfors har vi under senaste åren sett en tydlig ökning av antalet Lodjur. Främst genom rivna rådjur och även renar. I Kramfors har rapporteringsgraden av lodjur i Scandobs även gått upp som en följd av detta.

När vi fick veta att det inte blir jakt i år började vi se över möjligheterna att överklaga genom Jägareförbundet Kramfors med hjälp av vår moderorganisation. Det visade sig vara svårare än vi först trodde. Eftersom Länsstyrelsen varje år beslutar om jakt så är det dessa beslut som går att överklaga. När man, som i år, inte tar något beslut så finns det heller inget att överklaga och därmed är saken avgjord. Svenska Jägareförbundet Mittnorrland arbetar dock vidare med att försöka få förklarat de djupare underliggande förvaltningsmodeller och inventeringar som ligger till grund för att Länsstyrelsen inte valt att fatta beslut om jakt på Lodjur under 2021. Det kan exempelvis vara så att lodjursförekomsten inte varit lika problematisk för renskötseln under senaste tiden och då kan vi acceptera ett uteblivet beslut, men vi vill få en djupare förklaring. Vi kommer redovisa våra vidare ansträngningar på vår hemsida kramforskretsen.se

Kort historik

2019 visade inventering att man hade 13 föryngringar och därför beslutade Länsstyrelsen om jakt på 8 Lodjur.

2020 visade inventeringen ännu en gång på 13 föryngringar inom Västernorrland. Beslut togs om jakt på 8 lodjur inom utsatta områden.

Därför finner vi det märkligt att man vid inventering 2021 konstaterar 15 föryngringar och därför inte fattar beslut om jakt överhuvudtaget! Förvaltningsmålen om 16 föryngringar bygger på ett min och max antal eftersom det är svårt att bestämma med vilda djur och deras förekomst. Ramen anger minst 12 föryngringar och max 22 föryngringar i Västernorrlands län. När det blir stora koncentrationer på vissa orter begränsar man antalet genom jakt för att förebygga skador. I år kan regleringen istället bli genom skyddsjakt på orter där problemen blir för stora.

I jägarled upprörs vi eftersom villebrådet blir destruerade efter skyddsjakt istället för att omhändertas som fällt vilt efter konventionell jakt.

Tony Ögren, Rovdjursansvarig inom Kramforskretsen
Bengt-Arne Söderström Ordförande inom Kramforskretsen

Stödutfodring av rådjur och kronvilt 2021-01-29

on .

ViltfoderUppdaterat 2021-02-23: Rådjursfodret är slut.

Som ni kanske har sett så har Jägareförbundet Mitt Norrland lagt undan 100 000 kr för stöd till utfodring av klövvilt i regionen.

Vår krets, Kramforskretsen, har ansökt om en del av de pengarna och har också själva öronmärkt en del pengar till utfodring.

Viltfoder (pellets) finns att hämta på två ställen, ett ställe i Bollstabruk och ett ställe i Fiskja, Kramfors.

Ring innan ni åker så att ni vet att någon är hemma.

I Fiskja: Slut

I Bollstabruk: Slut

Reglerna är att max två säckar kan hämtas per gång och max 4 säckar totalt per utfodringsställe. Vi får se om reglerna ändras. Allt beror på hur många det är som är intresserade att få viltfoder.

När de finns att hämta uppdaterar vi denna sida: (Ring först så att du vet att vi är hemma och att det finns något kvar)

Kom ihåg att när du stödutfodrar måste du ha någon typ av behållare, automat etc som du använder. Det är inte rekommenderat att lägga pellets direkt på marken eller lägga ut säckar på vägar där snöplogen kommer och skeppar allt ut i diket och skogen. Det är bara förstörelse av pengar.

Utfordra inte i närheten av större vägar och kom ihåg att du måste ha markägarens tillstånd för detta.

På Svensk Jakts hemsida finns flera tips.

https://svenskjakt.se/viltvard/stodutfodring/sa-utfodrar-du-radjur/

https://svenskjakt.se/viltvard/stodutfodring/fall-lovtrad-at-radjuren/

https://svenskjakt.se/viltvard/ritningar/sa-bygger-du-en-bra-foderautomat/

 

 

Gott Nytt År

on .

Året som gått har varit annorlunda på många sätt och pandemin har satt stopp för alla aktiviteter. Vi hoppas på att 2021 öppnar upp för aktiviteter och styrelsen önskar er ett Gott Nytt År.

Rapportera avmagrade hjortdjur

on .

Viktigt rapportera till SVA om man avlivar avmagrade hjortdjur med onormalt beteende - eller om man hittar fallvilt - under älgjakten

I Sverige har vi under 2019 hittat de första fallen av CWD (Chronic Wasting Disease, eller avmagringssjuka hos hjortdjur). Det handlar om tre drabbade älgkor i Norrbotten. Sjukdomen är dödlig men det finns olika varianter. Klassisk CWD är smittsam, medan atypisk CWD antas kunna uppkomma spontant vilket innebär att den inte behöver vara smittsam. De svenska fallen har bedömts handla om atypisk CWD, men sjukdomen är ganska nyupptäckt och det behövs mer kunskap om den.

I Nordamerika är klassisk CWD känd sedan länge. Erfarenheten är att sjukdomen är svår att utrota eller kontrollera om den inte upptäcks på ett mycket tidigt stadium. Om klassisk CWD skulle få fäste i Skandinavien skulle det få allvarliga konsekvenser för hjortdjuren, och därmed också för jakten. Klassisk CWD upptäcktes hos vildren i Norge 2016, men genom en lokal och tillfällig utrotning av vildrenarna i det drabbade området hoppas norska myndigheter att man lyckats utrota sjukdomen.

Nu pågår ett övervakningsprogram för CWD i Sverige. Under älgjakten är det därför viktigt att alla som ser eller avlivar sjuka hjortdjur rapporterar detta till SVA. Även fallvilt är intressant.

Målet med CWD-övervakningen är att klargöra om utrotningen av klassisk CWD i Norge lyckats, men det är också viktigt att öka provtagningen för att bygga kunskap om atypisk CWD. I nuläget arbetar forskarna efter hypotesen att sjukdomen uppkommer spontant. I så fall har atypisk CWD förmodligen alltid funnits i Norden och enstaka fall kan förväntas i alla hjortdjurspopulationer.

Det finns inga kända fall där CWD smittat människa eller andra djur än hjortdjur, och risken för detta bedöms som mycket låg.

Det här kan du rapportera till CWD-övervakningen

  • Älg, kronhjort och rådjur med något av följande symptom: kraftig avmagring, balansproblem, cirkelgång, huvudskakningar, onormalt beteende/oskygghet, dregling eller ökad urinering. Djuret ska vara vuxet (minst 6 kindtänder i vardera underkäkshalva). Djurets huvud behövs vid provtagning, så avliva inte djuret med skott mot huvudet.
  • Vuxen älg, kronhjort och rådjur som hittas döda, alternativt kasseras efter ordinarie jakt på grund av sjukdom.
  • SVA vill få in djur från alla delar av Sverige.
  • Rapportera via mobilen eller datorn på https://rapporteravilt.sva.se/, mejl till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., eller telefon dagtid 018-674000
  • Här finns SVA:s information om hur man skickar in prover till CWD-övervakningen https://www.sva.se/cwd

Här kan du se korta filmer om CWD och CWD-övervakningen

Älgjakten 2019

on .

Länsstyrelsen sänker fällavgiften på vuxna från 400kr till 300kr. För kalv är det samma som i fjol, dvs 100kr.

Följande jakttider för älg gäller under 2019/20

  • Licensområden och älgskötselområden 2 - 25 september 2019 och 10 oktober 2019 - 31 januari 2020.
  • Oregistrerade områden (kalvområden) 2 - 6 september 2019.

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/nyheter-och-press/nyheter---vasternorrland/2019-06-11-algjakten-2019.html