Älgjakten 2019

on .

Länsstyrelsen sänker fällavgiften på vuxna från 400kr till 300kr. För kalv är det samma som i fjol, dvs 100kr.

Följande jakttider för älg gäller under 2019/20

  • Licensområden och älgskötselområden 2 - 25 september 2019 och 10 oktober 2019 - 31 januari 2020.
  • Oregistrerade områden (kalvområden) 2 - 6 september 2019.

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/om-lansstyrelsen-i-vasternorrland/nyheter-och-press/nyheter---vasternorrland/2019-06-11-algjakten-2019.html