Ingen licensjakt på lodjur 2021

on .

Lodjursjakt 2021 i Västernorrland

15390162 lynx in the snow background while looking at you
Fotograf: Mostphotos

Den 18 februari meddelade länsstyrelsen att det inte kommer beslutas om någon lodjursjakt i Västernorrlands län under 2021. Anledningen meddelas vara att antalet föryngringar endast uppkommer till 15st vid årets inventering. Viltförvaltningsdelegationen har beslutat om ett förvaltningsmål på 16st och därför kan man alltså inte besluta om jakt.

I Kramfors har vi under senaste åren sett en tydlig ökning av antalet Lodjur. Främst genom rivna rådjur och även renar. I Kramfors har rapporteringsgraden av lodjur i Scandobs även gått upp som en följd av detta.

När vi fick veta att det inte blir jakt i år började vi se över möjligheterna att överklaga genom Jägareförbundet Kramfors med hjälp av vår moderorganisation. Det visade sig vara svårare än vi först trodde. Eftersom Länsstyrelsen varje år beslutar om jakt så är det dessa beslut som går att överklaga. När man, som i år, inte tar något beslut så finns det heller inget att överklaga och därmed är saken avgjord. Svenska Jägareförbundet Mittnorrland arbetar dock vidare med att försöka få förklarat de djupare underliggande förvaltningsmodeller och inventeringar som ligger till grund för att Länsstyrelsen inte valt att fatta beslut om jakt på Lodjur under 2021. Det kan exempelvis vara så att lodjursförekomsten inte varit lika problematisk för renskötseln under senaste tiden och då kan vi acceptera ett uteblivet beslut, men vi vill få en djupare förklaring. Vi kommer redovisa våra vidare ansträngningar på vår hemsida kramforskretsen.se

Kort historik

2019 visade inventering att man hade 13 föryngringar och därför beslutade Länsstyrelsen om jakt på 8 Lodjur.

2020 visade inventeringen ännu en gång på 13 föryngringar inom Västernorrland. Beslut togs om jakt på 8 lodjur inom utsatta områden.

Därför finner vi det märkligt att man vid inventering 2021 konstaterar 15 föryngringar och därför inte fattar beslut om jakt överhuvudtaget! Förvaltningsmålen om 16 föryngringar bygger på ett min och max antal eftersom det är svårt att bestämma med vilda djur och deras förekomst. Ramen anger minst 12 föryngringar och max 22 föryngringar i Västernorrlands län. När det blir stora koncentrationer på vissa orter begränsar man antalet genom jakt för att förebygga skador. I år kan regleringen istället bli genom skyddsjakt på orter där problemen blir för stora.

I jägarled upprörs vi eftersom villebrådet blir destruerade efter skyddsjakt istället för att omhändertas som fällt vilt efter konventionell jakt.

Tony Ögren, Rovdjursansvarig inom Kramforskretsen
Bengt-Arne Söderström Ordförande inom Kramforskretsen