Bisam i Kramforsområdet

on .

Bisam blev 2017 upptagen på listan över främmande skadliga arter vilka enligt EU-lagstiftningen måste hanteras av medlemsländerna. Eftersom bisam finns i delar av Sverige måste Sverige vidta åtgärder mot arten för att försöka utrota den.

Gruppen som har hand om detta, dvs samma grupp som har hand om Mårdhund, vill få information om Bisam finns i vårt område.

Har ni sett någon, skjutit eller fångat Bisam så slå en signal till dem.

Länk till att rapportera förekomst av Bisam

Kontaktuppgifter för att rapportera in en bisamförekomst: Telefon: 070-339 93 26