Rapportera rovdjursobservationer

on .

Under vinterhalvåret sker normalt inventering av våra stora rovdjur. All information som kommer in under den här tiden är mycket värdefull i den framtida rovdjursförvaltningen. Hjälp till med inventeringsarbetet och rapportera in dina spårobservationer till kretsens rovdjurssamordnare. Det som kartläggs är: lodjur, endast familjegrupper (flera djur tillsammans) järv och varg. Björninventeringar genomförs under barmarksperioden.

OBS! Även utanför de normala inventeringstiderna är det bra om man också rapporterar observationer.

Rapportera:

  • Lodjur, endast familjegrupper (flera djur tillsammans).
  • Varg
  • Järv
  • Björn, Björninventeringar genomförs under barmarksperioden

Rapportera direkt till Scandobs endera på hemsida (https://www.skandobs.se/) eller via en app. Det är en fördel att göra det via appen för att då kan man direkt få en GPS-position och man kan även lätt ta bilder och skicka in dem. App finns till telefoner med operativsystemen Andriod och iPhone.

Går inte det så ta kontakt med vår rovdjursansvarige: Tony Ögren 073 842 95 66

Björnpasset

on .

Björnpasset

Här kan du hämta ej pdf-fil av Björnpasset som du kan skriva ut.

Dessutom finns det tips inför skjutningen här.

Gör björnpasset till en tradition i jaktlaget!
Inför årets jaktsäsong så rekommenderar vi alla jägare och jaktlag som avser att
jaga björn att skjuta björnpasset. Björnpasset är ett skytteprov som bör avläggas
årligen. Provet omfattar tre olika skjutmoment mot stillastående björnfigurer.

Sidofigur 80 meter
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien skall genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Sidofigur 40 meter
Krav för godkännande: En serie á 4 skott inom 40 sekunder, samtliga skott inom träffområdet. Serien får genomföras med stöd, dock ej liggande eller från skjutbänk.

Frontfigur 20 meter
Inget träffkrav för godkännande. 2 skott, andra skottet skall avlossas inom 4 sekunder från första skottet. Fristående skytte, skjutkäpp får användas.

Med detta skytte vill vi tydliggöra behovet av rena sidoträffar vid första skottet och att vi i så stor utsträckning som möjligt använder oss av skjutstöd. Att varje enskild björnjägare avlägger detta skytteprov är också ett kvitto på att vi är väl förberedda inför björnjakten.

Befogenhet att godkänna/attestera Björnpasset har skjutledare på skjutbana samt jaktledare.

Jaktskyttebanor

on .

Vi har två jaktskyttebanor i vår krets:

Gissjö jaktskyttebana

Kontakt: Kramfors jaktskyttebana

Bollsta jaktskyttebana

Kontakt: 

För mer information kontakta vår jaktskytteansvarige Edon Östlund 070-673 61 91