Rapportera rovdjursobservationer

on .

Under vinterhalvåret sker normalt inventering av våra stora rovdjur. All information som kommer in under den här tiden är mycket värdefull i den framtida rovdjursförvaltningen. Hjälp till med inventeringsarbetet och rapportera in dina spårobservationer till kretsens rovdjurssamordnare. Det som kartläggs är: lodjur, endast familjegrupper (flera djur tillsammans) järv och varg. Björninventeringar genomförs under barmarksperioden.

OBS! Även utanför de normala inventeringstiderna är det bra om man också rapporterar observationer.

Rapportera:

  • Lodjur, endast familjegrupper (flera djur tillsammans).
  • Varg
  • Järv
  • Björn, Björninventeringar genomförs under barmarksperioden

Rapportera direkt till Scandobs endera på hemsida (https://www.skandobs.se/) eller via en app. Det är en fördel att göra det via appen för att då kan man direkt få en GPS-position och man kan även lätt ta bilder och skicka in dem. App finns till telefoner med operativsystemen Andriod och iPhone.

Går inte det så ta kontakt med vår rovdjursansvarige: Tony Ögren 073 842 95 66