Kontakta oss

Styrelsen

Vald på årsmötet 2023-02-09

Ordförande Bengt Arne Söderström

Adress: Appelkvistvägen 9, 873 40 Bollstabruk
Tel: 070-6088975

epost: bengtarnesoderstrom@gmail.com

Vald till och med 2023

Vice ordförande Gunnar Molin

Tel: 070 363 84 53

epost: gunnarmohlin@hotmail.com

Vald till och med 2024

Kassör Leif Lundberg

Tel: 070 289 48 44

epost: hardslard@gmail.com

Vald till och med 2024

Sekreterare Mari Östberg

JAQT och Facebook

Tel: 070 333 14 72

epost: mari.os@telia.com

Vald till och med 2023

Ledamot Tony Ögren

Rovdjursanvarig

Tel: 072 453 75 10

epost: tonyogren1974@gmail.com

Vald till och med 2023

Ledamot Lars Wallin

Tel: 

epost: 

Vald till och med 2023

Ledamot Angelika Nordlander

JAQT

Tel: 

epost: angelikanordlander158@hotmail.com

Vald till och med 2024

Suppleant Gunnar Hägglund

Hemsida, Facebook och Instagram

Tel: 070 590 01 46

epost: guhagg@gmail.com

Vald till och med 2023

Suppleant Jörgen Ölmerud

Utbildningsansvarig

Tel: 070 633 95 15

epost: olmerud@gmail.com

Vald till och med 2024

Övriga förtroendevalda

Revisor Ulf Näsström

Tel: 

epost: 

Vald till och med 2023

Revisor Stig Dahlström

Tel: 

epost: 

Vald till och med 2023

Revisorssuppleant Berit Östlund

Tel: 

epost: 

Vald till och med 2023

Revisorssuppleant Ellinor Sundell

Tel: 

epost: 

Vald till och med 2023

Valberedning Grels Sjödin

Tel: 

epost: grel.sjodin@telia.com

Vald till och med 2023

Valberedning Magnus Hansson

Tel: 

epost: 

Vald till och med 2023

Valberedning suppleant Vakant

Tel: 

epost: 

Följ oss på sociala medier