Månad februari 2023

Kort sammafattning årsmötet 2023-02-09

Årsmötet hade vi på plats i SCA Bollstas huvudkontor plus vi hade också öppnat möjligheten att vara med digitalt via Teams. Vanliga årsmötespunkter i dagordningen, inget extra, inget ovanligt. Verksamhets- och förvaltningsberättelsen gicks igenom, revisorernas utlåtande också. Styrelsen fick ansvarsfrihet,…

Läs mer