Kort sammafattning årsmötet 2023-02-09

Årsmötet hade vi på plats i SCA Bollstas huvudkontor plus vi hade också öppnat möjligheten att vara med digitalt via Teams.

Vanliga årsmötespunkter i dagordningen, inget extra, inget ovanligt.

Verksamhets- och förvaltningsberättelsen gicks igenom, revisorernas utlåtande också.

Styrelsen fick ansvarsfrihet, revisorerna och mötesdeltagarna var enhälliga i beslutet.

Några förändringar i styrelsens ledamöter och suppleanter. Se exakt hur styrelsen mm ser ut på sidan Kontakt.
Angelica går upp till ordinarie ledamot och Jörgen Ölmerud tar plats som suppleant och utbildningsansvarig. Jörgen håller just nu på att börja en kurs i Jägarskolan (Jägarexamen).

Revisorer och valberedning omvaldes.

Angelica är ombud till Mittnorrlands årstämma med Tony som suppleant.