Kronviltsinventering 2024-04-20–21

Även i år kommer det att ske en inventering av kronvilt och rådjur. Detta innebär att det kommer att röra sig ”okända” bilar ute i kretsens område innan skymningen och efter gryningen.

Själva inventeringen innebär att personer kommer att åka runt på vägar med bilar och registrera hur många kronvilt och rådjur man ser. Man använder kikare och ev kamera.

Inventeringen kommer att ske sent på kvällar och tidigt på morgnar lördagen den 20:e och söndagen den 21:a april.