Etikett Årsmöte

Kort sammafattning årsmötet 2023-02-09

Årsmötet hade vi på plats i SCA Bollstas huvudkontor plus vi hade också öppnat möjligheten att vara med digitalt via Teams. Vanliga årsmötespunkter i dagordningen, inget extra, inget ovanligt. Verksamhets- och förvaltningsberättelsen gicks igenom, revisorernas utlåtande också. Styrelsen fick ansvarsfrihet,…

Läs mer

Årsmöte 2023-02-09

Vi håller årsmötet den 9:e februari 2023 kl 18.30 på Bollsta sågverks huvudkontor, Bruksvägen 15 Bollstabruk. Vi ska hålla den både fysiskt på plats och digitalt med Microsoft Teams. Vi kommer att öppna Teams-mötet ca 20 minuter innan årsmötet startar…

Läs mer

Årsmöte 2022-02-16

Uppdaterat 2022-02-14, dagordning, årsredovisning och verksamhetsberättelse. Även i år har Covid-19 börjat öka men årsmöte måste vi ändå hålla. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och det som är beslutat av regeringen. Detta innebär att ett fysiskt möte där alla samlas i…

Läs mer