Årsmöte 2022-02-16

Uppdaterat 2022-02-14, dagordning, årsredovisning och verksamhetsberättelse.

Även i år har Covid-19 börjat öka men årsmöte måste vi ändå hålla.

Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och det som är beslutat av regeringen. Detta innebär att ett fysiskt möte där alla samlas i en lokal är inte möjligt för årets årsmöte. Vi hoppas att det verkligen blir ett normalt möte nästa år.

Därför kommer vi i år att hålla ett digitalt möte via Microsoft Teams eller något liknande. 

Mötet hålls den 16:e februari kl 18.30

Det innebär att ni som vill vara med på mötet måste registrera er först på styrelsen@kramforskretsen.se
Det kan ni göra redan nu, ange ditt namn och epost. Endast medlemmar får vara med. Är det personer från medlemsföreningar måste ni skriva det i anmälan och bifoga en fullmakt (gör det enkelt och ta ett foto av fullmakten och bifiga fotot).

När ni har gjort det får ni en kallelse via epost, den kan dröja någon vecka men den kommer i god tid innan årsmötet.
I den kallelsen finns en länk till själva mötet. Ni kan vara med via er telefon, dator, surplatta eller mobil. Där kommer ni att kunna se och höra vad som presenteras. Ni kommer även att kunna rösta i de beslut som tas och ni kan också ställa frågor.

En kort enkel beskrivning hur ni gör och vad som krävs kommer att skickas ut innan mötet. Det kommer också att finnas här på kramforskretsen.se. Skulle ni få problem att koppla upp kommer ni att ha möjlighet att ringa någon av oss för att få hjälp.

Årsmöteshandlingar kommer att finns här nedan, alla är pdf-filer och för att läsa dem behöver du en pdf-läsare typ Adobe Acrobat Reader:

Dagordning årsmöte 2022-02-16

Verksamhetsberättelse för 2021

Årsredovisning 2021 Kramfors JVK

Revisionsberättelse

Denna text kommer att uppdateras när vi har mer information att ge.

Väl mött

Styrelsen

Det är ju fortfarande en pågående pandemi och vi följer såklart regeringens och FHM:s rekommendationer så därför kan ändrad information komma nära inpå mötet om rekommendationerna ändras.