Dag på isen 2023-03-19

Styrelsen i kretsen bjöd den 19:e mars  in några utvalda personer tillsammans med deras familjer för att få reda på vad de skulle vilja att vi i kretsen ska göra för våra medlemmar. Ca 90 personer kom.

Det var en solig dag i mars på isen utanför Bollsta. De som kom delades in i grupper och fick skriva ner vad de ville att kretsen skulle göra för att behålla befintliga medlemmar och hur vi ska kunna rekrytera kommande nya medlemmar in i kretsen.

Detta under tiden som det grillades hamburgare, sköts luftgevär, kastades tomhylsor och svarades på tipsrundefrågor.

Det blev en lyckad dag. Förslagen samlades in och styrelsen kommer att gå igenom förslagen för att se vad vi kan göra framåt.