Kronviltsinventering nu i maj 2020

Även i år kommer det att ske en inventering av kronvilt. Detta innebär att det kommer att röra sig ”okända” bilar ute i kretsens område sent på kvällen.

Själva inventeringen innebär att personer kommer att åka runt på vägar med bilar och registrera hur många kronvilt och rådjur man ser. Man använder kikare och ev kamera.

Inventeringen kommer att ske sent på kvällen den 15:e och 16:e maj mellan kl 21 och 01.

Här finns fältblankett och instruktioner att ladda ner och skriva ut:
Fältblankett
Instruktioner