Rapportera observationer av rovdjur

Nu pågår  länsstyrelsens inventering av stora rovdjur i länet.

Har du några observationer, spår, bilder eller foton så rapportera dem i Scandobs.

Läs mer på länsstyrelsens sida.