Unga jägare

Det finns idag ungdomar mellan 12 – 25 år som gärna skulle vilja utveckla sitt
jaktintresse genom att få följa med ut på älgjakt. Tyvärr saknar många av dessa ungdomar möjlighet att kunna följa med någon erfaren jägare och faktiskt få prova på praktisk jakt och allt vad det innebär.
Vi önskar kunna förmedla dessa möjligheter. För att kunna göra det önskar vi kontakt med jaktlag som kan tänka sig att erbjuda en ung blivande jägare att få följa med en eller flera dagar under jakten.
Tanken är att vi får kontakt med flera jaktlag inom Kramfors Älgskötselområde som kan tänka sig att låta en ungdom följa med någon eller några dagar. Jaktlaget meddelar Kramforskretsen på nedanstående adress och meddelar också särskilda önskemål om exempelvis när detta kan ske. För vissa passar en dag under senare delen av jakten och för vissa kan en annan specifik dag vara det som passar bäst. Allt helt och hållet på jaktlagets egna önskemål och möjligheter.
Vi kommer begära medlemskap i Svenska jägareförbundet, för den ungdom som skall följa med, och därigenom säkerställa att det finns försäkring för verksamheten.
Kan ditt jaktlag vara en av de jaktlag som kan tänka sig ställa upp så tveka inte att kontakta någon i Jägareförbundet Kramfors jaktvårdskrets så kan vi resonera om de förutsättningar som du ser möjliga.