Kronviltsinventering nu i månadsskiftet april-maj 2021

Även i år kommer det att ske en inventering av kronvilt. Detta innebär att det kommer att röra sig ”okända” bilar ute i kretsens område sent på kvällen.

Själva inventeringen innebär att personer kommer att åka runt på vägar med bilar och registrera hur många kronvilt och rådjur man ser. Man använder kikare och ev kamera.

Inventeringen kommer att ske sent på kvällen den 30:e april och 1:a maj mellan kl 21 och 01.

Fältblankett och instruktioner finns att hämta för dem som berörs.

.